IMG-LOGO

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน้าหลัก / สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน /
IMG
กล้วยฉาบ รสปราปริก้า แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
กล้วยฉาบอบสมุนไพร แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
ขนมเปี๊ยะอบเทียนสุภาวดี แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
พม่าง่อน แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
ข้าวพื้นเมืองนิลเพชร แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
บล็อกประสานสำเร็จรูป แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
ไทรประดับตำบลบางปลา แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
โคเนื้อเพื่อผลิตลูกขาย แสดงรายละเอียดคลิก

กล้วยฉาบ รสปราปริก้า หมู่ 11 ตำบลทัพหลวง

กล้วยฉาบอบสมุนไพร หมู่ 11 ตำบลทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม

ขนมเปี๊ยะสุภาวดี สดใหม่ หอมนุ่มอร่อย

ไก่ชน ตบเก่ง

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ข้าวพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองนิลเพชรเขต ส.ป.ก.

สวยงาม สไตล์ธรรมชาติ ด้วยรั้วอิฐบล็อกประสานสำเร็จรูป

ไทรประดับแปลงใหญ่ตำบลบางปลา จำหน่ายกิ่งพันธุ์ ผลิตกิ่งพันธุ์ กิ่งตอน

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกขายบ้านหนองน้ำเปรี้ยว