IMG-LOGO

ข้อมูลชุมชนเน็ตประชารัฐ

หน้าหลัก / ข้อมูลชุมชนเน็ตประชารัฐ / หมู่ 5 บ้านหนองน้ำเปรี้ยว ตำบลห้วยม่วง
หมู่ 5 บ้านหนองน้ำเปรี้ยว ตำบลห้วยม่วง

หมู่ 5 บ้านหนองน้ำเปรี้ยว ตำบลห้วยม่วง

จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ : บริเวณที่ออกกำลังกาย เลขที่ 44/1 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน

การรวมกลุ่ม : กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกขายบ้านหนองน้ำเปรี้ยว

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน : เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกขาย

 

 

- -
SYMBOL
0 จำนวนครัวเรือน
SYMBOL
0 จำนวนประชากร รวม
SYMBOL
0 จำนวนประชากร ชาย
SYMBOL
0 จำนวนประชากร หญิง
ข่าวสารน่าสนใจ ชุมชนเน็ตประชารัฐ
IMG

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ 5 บ้านหนองน้ำเปรี้ยว ตำบลห้วยม่วง

ข้อมูลที่ตั้ง/การติดต่อ ของหมู่บ้านชุมชน และจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  • IMG
    บริเวณที่ออกกำลังกาย เลขที่ 44/1 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน