IMG-LOGO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ / ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 2562 ช่วงเทศกาลเดินทางปลอดภัย อุ่นใจแม้เจ็บป่วยฉุกเฉิน... รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 2562 ช่วงเทศกาลเดินทางปลอดภัย อุ่นใจแม้เจ็บป่วยฉุกเฉิน... รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 2562 ช่วงเทศกาลเดินทางปลอดภัย อุ่นใจแม้เจ็บป่วยฉุกเฉิน... รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

02 ม.ค. 2562 โดย webadmin

รัฐบาลมอบ “โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” หรือ UCEP เป็นของขวัญสำหรับผู้เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ มีสิทธิเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งทันที ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยมีกองทุนตามสิทธิการรักษารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่แรกเข้าโรงพยาบาลจนพ้นวิกฤต แต่ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงสอบถามได้ที่สายด่วน 1669