IMG-LOGO

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน้าหลัก / สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน / กล้วยฉาบ รสปราปริก้า
IMG-SLIDE

กล้วยฉาบ รสปราปริก้า

กล้วยฉาบ รสปราปริก้า หมู่ 11 ตำบลทัพหลวง

กล้วยฉาบ รสปราปริก้า หมู่ 11 ตำบลทัพหลวง

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน กล้วยฉาบ รสปราปริก้า

ข้อมูลที่ตั้ง/การติดต่อ ของหมู่บ้านชุมชน และจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  • IMG
    ศาลาอเนกประสงค์