IMG-LOGO

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน้าหลัก / สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน /
ผลิตภัณฑ์ ประเภท สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน่ ที่น่าสนใจของ ชุมชนเน็ตประชารัฐ จังหวัดนครปฐม.
IMG

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

BLOG
กล้วยฉาบ รสปราปริก้า

กล้วยฉาบ รสปราปริก้า หมู่ 11 ตำบลทัพหลวง

BLOG
กล้วยฉาบอบสมุนไพร

กล้วยฉาบอบสมุนไพร หมู่ 11 ตำบลทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม

BLOG
ขนมเปี๊ยะอบเทียนสุภาวดี

ขนมเปี๊ยะสุภาวดี สดใหม่ หอมนุ่มอร่อย

BLOG
พม่าง่อน

ไก่ชน ตบเก่ง

BLOG
ข้าวพื้นเมืองนิลเพชร

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ข้าวพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองนิลเพชรเขต ส.ป.ก.

BLOG
บล็อกประสานสำเร็จรูป

สวยงาม สไตล์ธรรมชาติ ด้วยรั้วอิฐบล็อกประสานสำเร็จรูป

BLOG
ไทรประดับตำบลบางปลา

ไทรประดับแปลงใหญ่ตำบลบางปลา จำหน่ายกิ่งพันธุ์ ผลิตกิ่งพันธุ์ กิ่งตอน

BLOG
โคเนื้อเพื่อผลิตลูกขาย

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกขายบ้านหนองน้ำเปรี้ยว