IMG-LOGO
IMG
ฝรั่งสด ๆ จากสวน แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
หม่อนหว๊านหวาน แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
ชมพู่ทับทิมจันทร์ แสดงรายละเอียดคลิก
IMG
มะพร้าว แสดงรายละเอียดคลิก

ของดีคลองนกกระทุงจร้า

ของดีของคลองจินดา.สวนชมพู่อำนวยพร.ยินดีต้อนรับ.ครับ รับรองชมพู่หวานแน่นอน.

มะพร้าวนํ้าหอมคลองจินดาหอมหวานนะครับ