IMG-LOGO

ข้อมูลชุมชนเน็ตประชารัฐ

หน้าหลัก / ข้อมูลชุมชนเน็ตประชารัฐ / หมู่ 12 บ้านสะอาดพัฒนา ตำบลดอนข่อย
หมู่ 12 บ้านสะอาดพัฒนา	ตำบลดอนข่อย

หมู่ 12 บ้านสะอาดพัฒนา ตำบลดอนข่อย

-
SYMBOL
0 จำนวนครัวเรือน
SYMBOL
0 จำนวนประชากร รวม
SYMBOL
0 จำนวนประชากร ชาย
SYMBOL
0 จำนวนประชากร หญิง
ข่าวสารน่าสนใจ ชุมชนเน็ตประชารัฐ
IMG

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ 12 บ้านสะอาดพัฒนา ตำบลดอนข่อย

ข้อมูลที่ตั้ง/การติดต่อ ของหมู่บ้านชุมชน และจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  • IMG