IMG-LOGO

วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน

หน้าหลัก / วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน / ไทยทรงดำ หรือ ลาวโซ่ง
ไทยทรงดำ  หรือ ลาวโซ่ง

ไทยทรงดำ หรือ ลาวโซ่ง

16 ส.ค. 2561 โดย webadmin

ชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม ถือเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต่างแสวงหา ดังนั้นการได้มาเยือน ‘หมู่บ้านไทยโซ่ง’ จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านของชาวไทยเชื้อสายโซ่ง หรือไทยทรงดำ หรือไทดำ ที่อพยพเข้ามาเมืองไทยในสมัย พระเจ้ากรุงธนบุรี ราวปี พ.ศ. 2311 แรกเริ่มเข้ามาอยู่ที่บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้ขยับขยายที่ไปตามจังหวัดต่างๆ เช่น นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ฯลฯ ชาวไทยทรงดำมีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดูได้จากบ้านเรือนยังคงเป็นแบบโบราณ โดยเป็นเรือนเครื่องผูก วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ โครงสร้างหลังคาสูงชัน มุงด้วยหญ้าแฝก สำหรับการแต่งกายมักนิยมใช้เครื่องแต่งกายสีดำหรือสีครามเข้มจนเกือบดำ ผู้หญิงไว้ผมยาวเกือบ 1 เมตร เพื่อทำทรงผมปั้นเกล้าไว้กลางศีรษะและสับปิ่น เสื้อผ้าก็มี เสื้อก้อม เสื้อฮี ผ้าเปียว ผ้าซิ่นสีครามแก่มีลายทางสีฟ้า เรียกว่า ลายแตงโม ส่วนผู้ชายสวมเสื้อก้อมหรือเสื้อไทแขนยาว กางเกงขายาวเรียกว่า ‘ส้วงขา’ หรือ ‘ส้วงก้อม’ มีสีดำ และ เสื้อฮี เป็นเสื้อประจำตัวในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ อุปนิสัยของชาวไทยทรงดำ เป็นคนรักสงบ ซื่อสัตย์ อดทน ขยันขันแข็ง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และรักความสนุกสนานเพลิดเพลินนักท่องเที่ยวที่มาหมู่บ้านแห่งนี้ หากสนใจงานหัตถกรรมของชาวไทยทรงดำ อย่าง การทอผ้าและการใช้เครื่องจักสานต่างๆ ก็สามารถเรียนรู้งานฝีมือเหล่านี้ได้ หรือจะมองหาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็มี เสื้อผ้า ข้าวซ้อมมือ ทองม้วน กล้วยฉาบ ให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝากก่อนกลับด้วย และทุกๆ ปีในวันที่ 14 เมษายน หมู่บ้านไทยโซ่งจะจัดงานประจำปีของหมู่บ้าน ก็คือ งานประเพณีสงกรานต์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมสนุกได้

 

ที่มา : https://www.saobangpla.go.th/historythai.php