IMG-LOGO

วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน

หน้าหลัก / วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน / งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม
งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

25 ส.ค. 2561 โดย webadmin

งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐมจัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้มีการรักษาคุณภาพสินค้าและผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัดให้แพร่หลาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดให้สมกับที่ได้รับการขนานนามว่า นครปฐมเป็นครัวระดับโลกและให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

จังหวัดนครปฐม ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งอาหารอร่อย ผลไม้รสชาติดี และยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจึงจัดงาน "เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม"

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ศูนย์อาหารที่ขึ้นชื่อของคนนครปฐม เช่น ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมูหยอง หมูแผ่น ขนมเปี๊ยะ เป็ดพะโล้ ศูนย์โต๊ะจีนที่ขึ้นชื่อจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนมากมาย หรือจะแวะชิมรสชาติผลไม้ขึ้นชื่อของนครปฐม ที่ศูนย์ชิมผลไม้บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ การออกร้านและจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ หน่วยงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ปศุสัตว์และประมง จำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ ผลไม้ พันธุ์ไม้ อาหารต่างๆ สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองคุณภาพดีราคาถูก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีงานนครปฐมฟิชแฟร์ เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม อีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจให้แพร่หลาย ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โอทอป หลากหลายที่จัดมาให้เลือกสรรพิสูจน์คุณภาพ และกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าไปเยือนสัมผัสหลายแห่ง

สถานที่จัดงาน : ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ เวลา : วันที่ 16 - 22 ก.พ. 2561

ติดต่อสอบถาม : หอการค้าจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-3425-4647

ที่มา : www.nkppao.go.th