IMG-LOGO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ / การเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่เน็ตประชารัฐ
การเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่เน็ตประชารัฐ

การเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่เน็ตประชารัฐ

28 ส.ค. 2561 โดย webadmin

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่เน็ตประชารัฐ จังหวัดนครปฐม ณ.โรงแรมซิลเวอร์วู๊ด อ.บางเลน จ.นครปฐม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรผ่านแอพพลิเคชั่น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่เน็ตประชารัฐ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561