IMG-LOGO

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน้าหลัก / สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน / โคเนื้อเพื่อผลิตลูกขาย
IMG-SLIDE
IMG-SLIDE

โคเนื้อเพื่อผลิตลูกขาย

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกขายบ้านหนองน้ำเปรี้ยว

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกขายบ้านหนองน้ำเปรี้ยว เลขที่ 14 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน 

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน โคเนื้อเพื่อผลิตลูกขาย

ข้อมูลที่ตั้ง/การติดต่อ ของหมู่บ้านชุมชน และจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  • IMG
    บริเวณที่ออกกำลังกาย เลขที่ 44/1 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน