IMG-LOGO

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน้าหลัก / สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน / ไทรประดับตำบลบางปลา
IMG-SLIDE

ไทรประดับตำบลบางปลา

ไทรประดับแปลงใหญ่ตำบลบางปลา จำหน่ายกิ่งพันธุ์ ผลิตกิ่งพันธุ์ กิ่งตอน

ไทรประดับแปลงใหญ่ตำบลบางปลา จำหน่ายกิ่งพันธุ์ ผลิตกิ่งพันธุ์ กิ่งตอน

เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ไทรประดับตำบลบางปลา

ข้อมูลที่ตั้ง/การติดต่อ ของหมู่บ้านชุมชน และจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  • IMG
    วัดพุทธาราม เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน