IMG-LOGO

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน้าหลัก / สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน / ข้าวพื้นเมืองนิลเพชร
IMG-SLIDE
IMG-SLIDE

ข้าวพื้นเมืองนิลเพชร

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ข้าวพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองนิลเพชรเขต ส.ป.ก.

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ข้าวพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองนิลเพชรเขต ส.ป.ก. เลขที่ 64 หมู่ที่ 10 ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน 

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ข้าวพื้นเมืองนิลเพชร

ข้อมูลที่ตั้ง/การติดต่อ ของหมู่บ้านชุมชน และจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  • IMG
    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เลขที่ 64 หมู่ที่ 10 ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน